Jdi na obsah Jdi na menu
 


AC Kralupy je členem České asociace aikidó. Krátké info o této organizaci (zdroj - oficiální stránky ČAA) :


Česká asociace aikidó - ČAA (Aikikai of the Czech Republic) je sdružením občanů ve smyslu zákona č.83 Sb z 27.3.1990. Byla založena 11.12.1993 a registrována MV ČR. Sídlo organizace je v Praze a působnost po celé České republice.

Adresa : P.O.Box 553, 111 21 Praha 1

Internet :www.aikikai.cz

E-mail :kodym@nextra.cz    kodym@aikikai.cz

ČAA je nepolitickou kulturní organizací, která sdružuje zájemce o cvičení aikidó. Jejím členem se může každý občan České republiky, který není členem jiné organizace aikidó v ČR. Členové ČAA se za účelem praktikování aikidó sdružují v klubech ČAA. V současnosti, t.j. na podzim roku 2008, členská základna ČAA čítá téměř 800 členů, včetně polských kolegů z klubů v Gdaňsku, sdružených v 39 klubech ČAA. ČAA je jako jediná organizace aikidó v ČR oficiálním členem mezinárodních organizací Evropská federace aikidó (EAF) a Mezinárodní federace aikidó (IAF).

Nejvyšším orgánem ve struktuře ČAA je Valné shromáždění vedoucích klubů ČAA, které se schází se 1x ročně. V mezidobí mezi VS je nejvyšším orgánem ČAA voleným na jeden rok Rada ČAA, t.č. pracuje ve složení :
 • prezident - Kodym Miroslav / Boleslavova 10/793 ; 140 00 Praha 4
 • viceprezident - Jana Legnerová
 • pokladník - Rudolf Krůl
 • sekretář - Pavel Skalický
 • člen - Jan Materna

Nejvyšším orgánem v technické oblasti aikidó je Technická komise ČAA (TK ČAA), která je v rámci ČAA odpovědná za organizaci Národních a Regionálních stáží, didaktický a zkouškový systém,  rozvoj Šidošakai s kompetencí učitelů a zkušebních komisařů aj.

Od založení TK ČAA do konce roku 2002 stál v jejím čele japonský šihan Masatomi Ikeda (7.dan Aikikai) usídlený ve Švýcarsku. Ve spolupráci s Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters – Hombu Dojo  (Tokyo, Japan) byl ustanoven jako Technický ředitel ČAA (TŘ ČAA) pověřený odpovědností za všechny technické aspekty aikidó.  V jeho výhradní kompetenci bylo i skládání mezinárodně platných zkoušek na stupně dan Aikikai v rámci v té době platných Stanov Aikikai.  Nečekaně, a k lítosti všech studentů i organizací, se kterými spolupracoval, byl ze zdravotních důvodů nucen přerušit svou činnost a k 1. lednu 2003 rezignovat ze svých funkcí. Veškeré pravomoci TŘ ČAA převzala Technická komise ČAA.

Technická komise ČAA pracovala od 1.ledna 2003 jako tříčlenná. Od VS ČAA 2005 byla rozšířena o členy s hlasem poradním

 • ředitel TK ČAA - Daniel Vetter (5.dan Aikikai)
 • sekretář TK ČAA - Kodym Miroslav (5.dan Aikikai)
 • člen TK ČAA - Ilgner Vlastimil (4.dan Aikikai)
 • poradce TK ČAA – Šimek Libor (2. dan Aikikai)

V rámci ČAA působí nositelé mezinárodně respektovaných stupňů dan Aikikai : 1x 5. dan , 3x 4. dan, 17x 3. dan a 33x 2. dan, kteří tvoří Šidóšakai ČAA, tj. skupinu českých učitelů, a jsou nositeli titulů Fukušidóin ČAA (2. a 3. dan) a Šidóin ČAA (4. a vyšší dan). Celou skupinu Júdanša ČAA, tj. všichni nositelé stupňů dan, tvoří v současnosti přes 130 osob.

Podle pravidel mezinárodního systému Aikikai se v ČAA nosí hakama, na rozdíl od dalších organizací aikidó v ČR, až od stupně dan. ČAA neuznává systém tzv.”národních stupňů” a zkoušky na stupně dan Aikikai, které mají mezinárodní platnost, se do roku 2001 skládaly výhradně u Technického ředitele ČAA. Po odstoupení šihana Masatomi Ikedy se od roku 2002 skládají se souhlasem Hombu Dojo a podle nově platných Stanov Aikikai Foundation před Zkušební komisí ČAA (ZK ČAA). V kompetenci zkušebních komisařů – členů Šidóšakai ČAA jsou zkoušky na stupně kyu.

 

Zkušební komise ČAA (ZK ČAA) zkouší na stupně dan Aikikai ve složení:

 • Daniel Vetter / 6. dan Aikikai – vedoucí 
 • Miroslav Kodym / 6. dan Aikikai – asistent  & „person in charge“
ČAA organizuje každoročně týdenní Letní školy (LŠ ČAA) v Českých Budějovicích a Zimní školy (ZŠ ČAA) v Praze, které do roku 2001 vedl výhradně šihan  Masatomi Ikeda. Od roku 2002 převzal jejich vedení sensei Daniel Vetter, dlouholetý šihanův žák a asistent ze švýcarské organizace ACSA, který je v současnosti i ředitelem TK ČAA.  Na ZŠ ČAA s ním v posledních letech spolupracuje další šihanův asistent sensei Michele Quaranta (6. dan Aikikai, TŘ SAA). ČAA dále organizuje pod vedením senseie D.Vettera několikrát ročně víkendové Národní stáže (NS ČAA) po celé republice a jednou ročně stáž Šidóšakai & Júdanša ČAA určenou pro skupinu učitelů ČAA a nositele stupňů dan Aikikai. Pod vedením dalších zahraničních učitelů, nositelů stupně 5.-6. dan Aikikai převážně z ACSA, organizuje ČAA několikrát do roka víkendové Stáže zahraničních učitelů (SZU ČAA) v Praze. Čeští učitelé ČAA od stupně 3.-5. dan Aikikai vedou více jak 10x ročně po celé republice Regionální stáže ČAA (RS ČAA).

 

Více o ČAA viz. jejich vlastní stránky: